Voltooid leven

Geschreven door Dick Bosscher

Dick Bosscher is lid van de Raad van Bestuur NVVE en Hoofdredacteur van Relevant. Hij legt uit wat het wetsvoorstel Voltooid Leven inhoudt en betekent.

Vlak voor het reces in de zomer van 2020 heeft D66-Kamerlid Pia Dijkstra haar wetsvoorstel Voltooid Leven ingediend. In het kort komt het er op neer dat deze wet ervoor moet zorgen dat mensen van 75 jaar en ouder die ‘klaar’ zijn met hun leven, om levensbeëindiging door een hulpverlener kunnen vragen. De huidige euthanasiewet biedt die mogelijkheid niet. Een van de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor euthanasie is dat er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden door ziekte of een psychische aandoening.

Kritiek op het wetsvoorstel

Er is kritiek op het wetsvoorstel. Onder meer omdat uit onderzoek zou blijken dat de groep mensen die lijden aan een voltooid leven klein zou zijn. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vindt dat geen steekhoudend argument. De mensen zijn er, zo merkt de NVVE geregeld in contacten met haar leden. Het gaat om mensen die zeggen dat zij al langere tijd hopen dat zij de volgende morgen niet meer wakker worden. Mensen die opzien tegen weer een nieuwe dag en dat gevoel kan niet worden verholpen met een opbeurend bezoekje. Het gaat ook om mensen die nu vergeefs om euthanasie vragen en zich met een nieuwe wet toch gehoord zouden voelen. Zij die lijden aan het leven hebben bovendien recht op een waardig alternatief voor een gewelddadige suïcide.

Recht op zelfbeschikking

Maar en speelt nog een ander element mee, iets wat als een rode draad loopt door de geschiedenis van de NVVE en dat is het recht op zelfbeschikking. De NVVE, een vereniging met inmiddels 172.000 leden, is in 1973 opgericht om euthanasiewetgeving in Nederland te realiseren. Dat streven werd in 2002 beloond met een wet die de Nederlanders tot op de dag van vandaag koesteren als een waardevol bezit. Sindsdien maakt de NVVE zich sterk voor een zo optimaal mogelijke uitvoering van de euthanasiewet. Mensen met dementie, psychiatrische problematiek of een stapeling van ouderdomsklachten vallen wel degelijk onder de werking van de euthanasiewet, maar krijgen nog te vaak nul op het rekest. Leden van de NVVE vinden dat zij zelf moeten kunnen bepalen hoe, waar en wanneer zij overlijden. Daarbij willen zij niet afhankelijk zijn van iemand die bepaalt of dat wel mag.

1 op de 3

In Nederland dienen elk jaar ongeveer achttienduizend mensen een verzoek in om euthanasie. Slechts één op de drie verzoeken wordt gehonoreerd. Dat geeft aan dat de euthanasiepraktijk in Nederland zorgvuldig verloopt en zeker niet zo’n ongecontroleerde vlucht heeft genomen als tegenstanders van de wet in 2002 voorzagen. Maar het betekent ook dat een waardig, zelfgekozen levenseinde nog niet voor iedereen bereikbaar is. De wet Voltooid Leven brengt dat doel een stapje dichterbij.

Meer Doodgewone thema’s