Uit de praktijk van een uitvaartconsulent

Door Marijke van de Berg

Als uitvaartconsulent bezoek ik mensen die hun uitvaartwensen willen bespreken/vastleggen. Soms kom ik een bijzondere vraag tegen die ik jullie niet wil onthouden.

Samen gecremeerd worden

Ik ontmoette een meneer waarvan zijn echtgenote 19 jaar geleden was overleden en begraven. Hijzelf wilde gecremeerd worden maar wilde heel graag dat het lichaam van zijn vrouw opgegraven werd en met hem gecremeerd zou worden. Ik heb direct aangegeven dat gezamenlijk cremeren volgens de wet niet mag, maar dat het afzonderlijk maar direct na elkaar wel kon.

Om hier wat meer over te weten te komen, heb ik contact opgenomen met de Gravendienst die in mijn regio voor Yarden deze werkzaamheden verricht.

Dit bedrijf zorgt voor het verwijderen van de steen, het opgraven, het in een kist(je) doen van de stoffelijke resten, het verzorgen van de benodigde papieren waaronder toestemming van de burgemeester, het afschermen van de werkzaamheden en het overbrengen naar het gewenste crematorium.

De rechthebbende van het graf moet hiervoor opdracht geven.

Afscheid nemen

Al pratende met deze meneer, bleek dat hij een afscheidsdienst wilde in de aula van het crematorium. Hierbij wilde hij dat beide kisten, die van hemzelf en die van zijn vrouw, stonden opgesteld. Allebei met een foto en een bloemetje. Zijn doel was dus een gezamenlijk afscheid.

Twee opties

Nog twee opties heb ik de revue laten passeren.
– Het graf van zijn vrouw volgend jaar, na het eindigen van de termijn op het kerkhof, opheffen; de stoffelijke resten dan laten cremeren en de urn bij zijn kist in de aula zetten als gezamenlijk afscheid.
– Als hij overlijdt, na de crematie, zijn as bijzetten in het graf van zijn vrouw.
Allebei de mogelijkheden werden resoluut van de hand gewezen.

Het graf van zijn vrouw blijft bestaan zolang als hij leeft en zijn doel was duidelijk: een gezamenlijk afscheid.

Zijn wensen laten vastleggen

Dat wat wij op papier hebben gezet, zijn de wensen van meneer. Voor alle zekerheid gaat hij nog met een notaris contact opnemen om het indien mogelijk, wettelijk vast te leggen. Dit is namelijk absoluut datgene wat hij wil. En vastleggen wil hij om te voorkomen dat de familie er anders over denkt.

Met zijn zoon en schoondochter is dit scenario besproken. Zij gaan de uitvaart regelen en zij zijn het eens met de wensen van meneer.

Meer Doodgewone thema’s