Rouw op het werk

Heeft een collega een dierbare verloren of ga je zelf weer aan het werk na een rouwverlof? Hoe kun je op de werkvloer het beste met rouw omgaan?

We brengen ongeveer een derde van ons leven door op het werk. Daar spendeer je heel wat tijd met je collega’s. Het zijn vaak de mensen die je het meest ziet. Ook daar kan het gebeuren dat een collega of een dierbare van een collega overlijdt. En wat als je zelf iemand verloren bent en weer aan het werk moet? Wat moet je doen? Praat je er juist wel of niet over en hoeveel tijd en ruimte neem of geef je iemand?

Voor werknemers

Als je een dierbare verloren bent, dan komt er een punt dat je weer aan het werk gaat. Sommige mensen vinden werk een fijne afleiding. Anderen gaan met lood in hun schoenen weer richting het kantoor. Als je eenmaal weer aan het werk bent, zul je ook ervaren dat de ene dag makkelijker is dan de andere. Hoe ga je hiermee om en wat mag je van collega’s en werkgevers verwachten?

Weer aan het werk gaan

Als je de mogelijkheid krijgt van je werk, bepaal dan voor jezelf of je meteen weer volle bak aan de slag wilt of dat je het rustig wilt opbouwen. Sommige werkgevers geven hun werknemers rouwverlof. Dit is een periode waarin mensen kunnen rouwen en zaken kunnen regelen rondom het overlijden van iemand, zonder zich druk te hoeven maken over hun werk. Er zijn ook mensen die het juist fijn vinden om weer aan de slag te gaan, maar nog niet de energie hebben om meteen weer volledig te werken. Bespreek met jouw werkgever wat de mogelijkheden zijn.

Praat erover met collega’s

Wanneer je weer aan het werk gaat, zullen je collega’s vast weten waarom je even afwezig bent geweest. Veel mensen zullen willen weten hoe het met je gaat en of ze wat voor je kunnen doen. Geef zelf aan wat jij prettig vindt. Wil je dat mensen er juist wel of niet naar vragen? Vind je het prettiger om naar je werk te gaan en dat als afleiding te zien of vind je het juist fijn om met je collega’s over het verlies te praten?

Als je werk als afleiding ziet en liever niet hebt dat mensen ernaar vragen, geef dit dan aan. Vertel het aan je leidinggevende en vraag hem of haar aan je collega’s te vragen of ze het bij werkgerelateerde vragen willen houden. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een mailtje te sturen waarin je vertelt dat je liever wel of niet hebt dat mensen ernaar vragen.

Een volle agenda

Weer aan het werk gaan, betekent niet dat het precies hetzelfde is als voor het verlies. Rouwen kost tijd en energie. Energie die je nu even niet allemaal in je werk kunt steken. Zorg er daarom voor dat je niet meteen je hele agenda vol propt en geen tijd en ruimte meer houdt voor jezelf. Je komt wel weer op volle kracht, maar als je meteen al je energie in je werk stopt, heb je geen ruimte meer over voor jouw eigen rouwproces. Begin daarom rustig aan. Bespreek dit ook met jouw leidinggevende en je collega’s zodat iedereen ook weet wat ze van je kunnen verwachten.

Onbegrip

Je zult helaas soms ook op onbegrip stuiten op het werk. Zeker als je eenmaal weer een paar maanden aan het werk bent. Er zijn mensen die niet begrijpen dat rouw tijd kost en maken misschien opmerkingen als ‘het is toch al drie maanden geleden’. Wat voor de een ‘al’ is, is voor de ander ‘pas’. Mensen bedoelen dit niet kwaad, maar het kan wel rot overkomen. Trek het je niet persoonlijk aan en zoek vooral de collega’s op die wel begrip tonen. Vind je het vervelend of gebeurt het te vaak? Bespreek het dan met een leidinggevende of iemand van HR.

Voor werkgevers

Als een van je werknemers een dierbare verliest, dan heeft dit een enorme impact op zijn of haar leven. En dus ook op het werk. Wat kun je doen om jouw werknemers de tijd en de ruimte te bieden om het verlies te verwerken?

Rouwverlof en rouwprotocollen

Sommige bedrijven hebben een rouwprotocol. Hierin staat onder andere hoe lang iemand rouwverlof mag opnemen en wat de regels zijn als iemand weer terug keert naar werk. Mag iemand bijvoorbeeld tijdelijk minder werken?
Als er geen rouwprotocol is, dan kun je die opstellen. Neem hierin in ieder geval onderstaande zaken op:

 • Het aantal dagen dat iemand rouwverlof mag opnemen
 • Werkafspraken wanneer iemand weer terug keert
 • Voltijd of (tijdelijk) deeltijd werken
 • Een checklist voor werkgevers en leidinggevende van een werknemer die een dierbare is verloren
 • Een checklist met wat er moet gebeuren als een medewerker overlijdt. Ook als dat overlijden buiten de invloedssfeer van het bedrijf plaatsvindt.
 • Terug op werk

  Wanneer een werknemer weer terugkeert op het werk, bespreek dan samen wat hij of zij prettig vindt en wat nodig is. Vindt iemand het juist wel of niet fijn als mensen ernaar vragen? Vertel dit ook aan de directe collega’s van de werknemer. Roep het team bij elkaar en vertel wat iemand fijn vindt en wat het plan is, zodat ook directe collega’s weet wat hen te wachten staat.

  Voor collega’s

  Je collega’s zie je het vaakst en als een directe collega een dierbare verliest, dan heeft dit impact op het team. Misschien is iemand even tijdelijk afwezig van het werk? En wat kun je het beste doen als je collega weer terugkomt?

  Langsgaan bij de uitvaart of niet?

  Het is een van de eerste vragen die meestal oppopt wanneer je hoort dat een collega een dierbare is verloren: moet je naar de uitvaart of niet? Dit is geheel afhankelijk van jullie relatie. Over het algemeen geldt dat als je een persoonlijke uitnodiging krijgt, oftewel de kaart met het overlijdensbericht, dat je dan welkom bent op de uitvaart. Vaak sturen mensen een overlijdenskaart naar het hele kantoor. Meestal gaan alleen de directe leidinggevende en eventuele collega’s. En soms gaat juist het hele bedrijf. Kende je de overledene zelf ook? Dan kun je langsgaan. Is er een dierbare overleden die jijzelf niet kende, maar die wel veel voor je collega betekende? Vraag dan aan je collega wat hij of zij prettig vindt.

  Geef tijd en ruimte

  Rouwverwerking kost tijd en energie. Die heeft jouw collega ook nodig. Probeer te voorkomen dat je collega meteen weer bedolven wordt onder het werk en vraag af en toe hoe het gaat. Vraag ook wat jouw collega zelf prettig vindt. Soms wil iemand het wat rustiger aan doen en soms wil iemand juist zoveel mogelijk afleiding. Dit is voor iedereen anders. Bedenk ook dat rouw niet iets is wat binnen een paar weken is opgelost. Rouwverwerking kan jaren duren. Denk dus niet dat een collega na een paar maanden weer de oude is. Vraag daarom ook na een paar maanden nog eens hoe het nu gaat.

  Meer Doodgewone thema’s