Rouw en eenzaamheid

Door Jeanine Sinke

Eenzaamheid is heel normaal en hoort bij het leven. Eenzame gevoelens ontstaan als je verbindingen met andere mensen niet op orde zijn. Net zoals bij honger en dorst voel je in je lijf dat je iets te kort komt. Wanneer je honger hebt moet je eten en wanneer je dorst hebt is het goed om te drinken. Zo geven eenzame gevoelens jou een signaal dat je onvoldoende tegemoetkomt aan je behoefte tot verbinding met andere mensen. Dit is een heel persoonlijk gevoel en dus ervaart iedereen dit op zijn of haar eigen manier.

Iedereen heeft een basale behoefte aan verbonden zijn met andere mensen. Wanneer eenzaamheid langer duurt, veranderen je hersenen. Je verandert als persoon. Het maakt je niet alleen ongelukkig, maar ook ongezond. Je kunt je verdrietig, onzeker, angstig en je misschien ook machteloos voelen. Je kunt contacten leggen als onprettig ervaren of ertegenop zien, besluiteloosheid ervaren en je sociale vaardigheden zijn steeds lastiger om toe te passen.

Eenzame gevoelens kun je al je hele leven met je meedragen of ze kunnen op latere leeftijd ontstaan. Eenzame gevoelens kunnen ontstaan of versterkt worden wanneer er door een gebeurtenis iets veranderd in je leven waardoor je patroon van leven verandert. Het gaat niet meer zoals je het gewend was.

Steeds wanneer een belangrijk levenspatroon wijzigt, is het nodig om op zoek te gaan naar een nieuwe balans, waar jij je weer goed bij voelt. Soms gaat dat eenvoudig, soms is er meer tijd voor nodig om dat te realiseren. Wanneer je je net na zo’n gebeurtenis eenzaam voelt, is dat heel normaal. Wanneer het gevoel te lang aanhoudt (rond 1 jaar of langer) en wanneer eenzaamheid langzaam je leven gaat beheersen, is het van belang om in actie te komen!

Wat we nodig hebben is een patroon van verbondenheid. Wij mensen snappen de wereld alleen als we er een patroon in kunnen ontdekken. Patronen zijn de basis van ons leven. Zonder patronen zouden we reddeloos verloren zijn.

Een patroon geldt ook voor relaties in je leven. Wij verhouden ons voortdurend tot anderen. Op basis van wat we van de ander en de ander van ons ervaart. Verandert er iets in hen of in ons of onze omstandigheden, dan wordt die verbinding bijgesteld.

Patronen in relaties zijn voortdurend in beweging. Bij een te grote verstoring van die beweging ontstaat er een breuk in de verbinding. Wanneer je na een overlijden van een dierbare je dagelijkse gang van zaken kwijt bent is dat heel normaal. Je mist de persoon maar misschien ook de intensieve zorg die je gaf of de bezoekjes die je bracht. Ineens moet je de dag anders gaan invullen en is er een enorme leegte.

Wat heb jij nodig? De eerste periode na het overlijden heb je misschien nog genoeg te doen, krijg je nog bezoek en kun je je verhaal kwijt. In de periode die daarop volgt zal de aandacht van de omgeving veranderen of verdwijnen. Wanneer je dan behoefte hebt om te praten is het een idee om een vrijwilligersorganisatie te benaderen om je verhaal te kunnen delen.

Wat kun je zelf doen? Uiteindelijk moet je het weer zelf doen en de draad oppakken van je leven. Wanneer dan eenzame gevoelens om de hoek komen kijken is het hebben van betekenisvolle verbinding met andere mensen van groot belang. Wat betekenis geeft, is een individuele zaak. Daarom is er maar één iemand die eenzaamheid kan oplossen: dat ben je zelf!

Leer wat voor jouw belangrijke waarden zijn in je leven. Leer je vaardigheden kennen die je leuk vindt. Kom in beweging op een manier die bij je past en durf over eenzame gevoelens te praten, zodat je op tijd hulp kunt inschakelen wanneer dat nodig is.

Meer Doodgewone thema’s