Jan Neijzen

Jan Neijzen is de bestuursvoorzitter van Vereniging Yarden. Hij is een ervaren bestuurder van grote leden verenigingen. “Mijn ervaring in de politiek maar ook als penningmeester van de grootste publieke omroepvereniging zet ik nu als vrijwilliger graag in voor de 1.4 miljoen leden van Yarden.”

Iets meer bescheidenheid
Een van de doelstellingen van de Vereniging Yarden de dood en alles wat daarmee te maken heeft bespreekbaar maken. Dit is voor Jan een belangrijk punt.

“Ik ben van mening dat mensen best iets bewuster mogen omgaan met hun eigen sterfelijkheid. Mensen die te horen krijgen dat ze nog maar kort te leven hebben, zijn vaak heel dankbaar. Hebben meer aandacht voor anderen. Hoe zou onze samenleving eruit zien als we dit ‘bewustzijn’ allemaal zouden hebben? Iedereen is sterfelijk. Gewoon vriendelijk zijn; een vorm van menselijke beschaving”.

Liefde zonder bestemming
Bij Vereniging Yarden is rouw ook een belangrijk thema.

“In de maatschappij zien we dat mensen steeds minder goed raad lijken te weten met verlies. Verlies roept agressie op waarvan mensen niet los kunnen komen. We hebben het blijkbaar zo goed dat we vergeten zijn hoe het is om met tegenslag om te gaan. De rouw om de dood van een naaste wordt wel omschreven als ‘liefde zonder bestemming’. Bewustwording tijdens het leven is veel mooier. Dan is er nog wel een ontvanger.”

Vereniging Yarden helpt
Vereniging Yarden heeft een nieuwe rol gekozen met twee pijlers.

“We willen de autoriteit zijn als het gaat om objectieve informatie rondom de dood. Een baken voor mensen met vragen. Daarnaast richten we ons op rouw en verwerking. Dat is niet alleen een kwestie van informatie. Maar vooral ook een luisterend oor. Het is mensenwerk. Met onze vrijwilligers gaan we daar invulling aan geven.”