Eenzaamheid bij ouderen

Waarom vinden veel mensen het moeilijk om over eenzaamheid te praten? In dit artikel geven we je een overzicht van de oorzaken van eenzaamheid bij ouderen.

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Dit komt omdat ze bijvoorbeeld hun partner zijn verloren, maar ook omdat ze minder sociale contacten hebben. Ook werkt hun lichaam niet altijd meer mee, waardoor ze niet meer zoveel bewegingsvrijheid hebben als vroeger. Wat weten we tot nu toe over eenzaamheid bij ouderen? Waarom vinden veel mensen het moeilijk om erover te praten? In dit artikel geven we je een overzicht van de oorzaken van eenzaamheid bij ouderen.

Onderzoek over eenzaamheid bij ouderen

Er wordt steeds meer bekend over eenzaamheid bij ouderen, maar het blijft een ingewikkeld onderwerp om met harde cijfers te onderbouwen. Iedereen ervaart eenzaamheid anders. Iemand kan een ontzettend groot sociaal netwerk hebben en zich toch eenzaam voelen. Dat maakt het lastig om eenzaamheid uit te drukken in cijfers. Toch zijn er wetenschappers die een poging wagen. Daardoor weten we dat naarmate mensen ouder worden, ze zich vaak ook eenzamer voelen. Uit onderzoek blijkt dat ouderen zich nu minder eenzaam voelen dan ouderen 20 jaar geleden. Er zijn nu wel meer eenzame ouderen, maar dat komt omdat er nu meer ouderen zijn dan toen. In aantallen zijn er dus meer eenzame ouderen nu, maar procentueel gezien, voelen minder ouderen zich eenzaam.

De oorzaken van eenzaamheid

Er zijn allerlei oorzaken van eenzaamheid en deze zijn ook heel persoonlijk. De ene persoon heeft een uitgebreid netwerk en kan nog goed zelfstandig leven. De ander is door lichamelijke ongemakken meer gebonden aan huis en kan zich daardoor eenzamer voelen. De meest genoemde redenen voor eenzaamheid zijn het verlies van een partner, minder sociale contacten en een afnemende gezondheid.

Een partner verliezen

Een van de meest duidelijke oorzaken van eenzaamheid bij ouderen is het verlies van een partner. Als je jaren getrouwd bent geweest en ineens je partner verliest, dan vormt dat een enorm gat in je leven. Hoeveel lieve familie en vrienden je dan ook om je heen hebt, niemand gaat dat verlies kunnen compenseren. Vaak zie je dat ouderen de eerste paar jaar meer eenzaamheid ervaren na het verlies van een partner, dan na een jaar of vijf. Afhankelijk van hoe groot hun sociale netwerk is en hoe vitaal ze zijn, kan het zijn dat ze hun leven zo inrichten dat ze kunnen omgaan met het verlies van hun partner. Daardoor kunnen ze zich op den duur weer minder eenzaam voelen.

Minder sociale contacten

Hoe ouder mensen worden, hoe meer mensen ze verliezen. Zowel doordat mensen om hen heen overlijden, als dat ze het contact laten verwateren. Een veel genoemde reden voor eenzaamheid bij ouderen is het verlies van sociale contacten. Hun sociale kring wordt kleiner en daardoor gaan ze zich eenzamer voelen. Dit heeft vaak ook met hun fysieke gezondheid te maken.

Gezondheid neemt af

Ouderdomskwalen zorgen er vaak voor dat ouderen minder mobiel zijn. En minder mobiliteit zorgt ervoor dat ze minder makkelijk familie en vrienden kunnen opzoeken. Doordat hun lichaam hen steeds meer beperkt, kunnen ze ook minder makkelijk hun sociale contacten onderhouden. Hoe ouder ze worden, hoe meer ze vaak gebonden zijn aan hun huis.

Aandacht voor eenzaamheid

Door betere gezondheidszorg worden we ouder en groeit de groep met oudere mensen. Daarmee groeit ook de groep ouderen die zich eenzaam voelen. Dit is iets waar we ons wel bewust van zijn en er is ook steeds meer aandacht voor. Zowel in de media als in familie- en vriendenkringen. Deze aandacht zorgt ervoor dat we ook ons best doen om te voorkomen dat mensen eenzaam zijn. Verschillende goede doelen en vrijwilligers organisaties zetten zich in om ouderen gezelschap te houden. Het aantal ouderen zal dus blijven groeien. Maar door alle aandacht en inzet is de kans groot dat het aantal eenzame ouderen in de toekomst relatief blijft dalen.

Meer Doodgewone thema’s