Donorregister:
wat je allemaal moet weten

Het is belangrijk om tijdig je keuze te maken in het Donorregister. Vereniging Yarden geeft advies en ondersteuning bij het maken van deze keuze.

Als een dierbare overlijdt moeten er door de nabestaanden veel beslissingen worden genomen. Eén daarvan is het beantwoorden van de vraag: ‘Donor: ja of nee?’. Je kunt de mensen om je heen helpen door deze vraag alvast voor hen te beantwoorden en je wensen vast te leggen in het Donorregister. Ook als je niet ziek bent raden we je aan om je voorkeur hierover te bespreken met je partner, familie of beste vrienden.

Jouw donorwens vastleggen in het Donorregister

Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder die in een Nederlandse gemeente ingeschreven staan, krijgen een brief van de overheid met daarin de vraag of zij na hun overlijden wel of niet organen en weefsels willen afstaan. Deze keuze moet worden vastgelegd in het Donorregister. Er zijn vier keuzemogelijkheden, waarbij je je registratie op ieder moment online (met je beveiligde DigiD-code) kunt aanpassen:
1. Je geeft toestemming voor orgaandonatie
2. Je geeft geen toestemming om donor te worden
3. Je laat je partner of familie beslissen
4. Je wijst iemand aan die na je overlijden voor jou beslist

Wat als ik geen keuze voor een donorcodicil maak?

De overheid verstuurt maximaal twee herinneringsbrieven na het versturen van de eerste brief. Als je hier niet op reageert en geen actie onderneemt, word je na 12 weken geregistreerd als ‘geen bezwaarꞌ tegen donatie van organen of weefsels. In principe moeten je partner en familie deze registratie accepteren, tenzij ze duidelijk kunnen laten zien de je écht geen donor had willen zijn.

Donorregistratie schept duidelijkheid

Door zelf je wensen over orgaan- en weefseldonatie vast te leggen in het Donorregister zorg je voor de mensen om je heen voor duidelijkheid. Ook als je komt te overlijden en jullie dit onderwerp nog nooit besproken hebben. Op deze manier voorkom je dat zij op een emotioneel moment een moeilijke beslissing moeten nemen.

Hoe werkt orgaan- en weefseldonatie?

Orgaandonatie is alleen mogelijk bij overlijden in het ziekenhuis. Mensen die thuis sterven kunnen alleen weefsels doneren. Lees hier verder over de mogelijkheden rondom orgaan- en weefseldonatie.

Afwijken van het Donorregister

Om de mogelijkheden rondom orgaan- en weefseldonatie te bekijken is de arts verplicht om de keuze van een potentiële donor in te zien in het Donorregister. Deze gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld volgens de geldende privacyrichtlijnen. Ook als al bekend is dat de overledene donor wil zijn heeft de arts altijd eerst nog een gesprek met de nabestaanden. Er zijn twee situaties waarin nabestaanden kunnen afwijken van de wensen van de overledene:
• Bij zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld als een nabestaande in zware psychische nood raakt als de donatie doorgaat.
• Kinderen vanaf 12 jaar mogen zich in het Donorregister laten registreren, maar als een jongere onder de 16 jaar overlijdt mogen de ouders of voogd de orgaan- of weefseldonatie tegenhouden.

Waardig afscheid nemen

Er wordt altijd gezorgd dat de nabestaanden tijd krijgen om afscheid te nemen voordat de orgaan- en weefseldonatie plaatsvindt en ook na de donoroperatie mogen zij bij de overledene zijn. Een donoroperatie heeft geen verdere invloed op de mogelijkheden of planning voor het afscheid. De operatie wordt zorgvuldig uitgevoerd, waardoor het lichaam van de donor altijd toonbaar zal blijven voor opbaring. De overledene kan thuis of in het uitvaartcentrum opgebaard worden en de begrafenis of crematie kan volgens de persoonlijke wensen plaatsvinden.

Meer: Jouw wegwijzer