Disclaimer

Vereniging Yarden zet zich in om de inhoud van haar internetsite regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Vereniging Yarden is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit – of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Lees ook ons Privacystatement.

Handelsregisterinformatie
Vereniging Yarden staat geregistreerd in het handelsregister:
Vereniging Yarden: KvK 34158056.