Checklist:
Wat moet ik regelen bij een overlijden?

Er moet direct veel geregeld worden als er iemand in je omgeving komt te overlijden. Deze checklist zet de belangrijkste punten op een rij.

Na het afscheid

Ook na het afscheid moet er nog veel gedaan worden. Deze checklist zet de belangrijkste punten op een rij.

Inlichten van instanties

• Stel de werkgever of uitkeringsinstantie op de hoogte.
• Stel de bank en eventueel het pensioenfonds op de hoogte.
• Stel de verhuurder of woningbouwvereniging op de hoogte.
• Stel eventuele hypotheek- of andere kredietverstrekkers op de hoogte.
• Zeg verzekeringen op die niet meer nodig zijn. Laat zo nodig de tenaamstelling van andere verzekeringen wijzigen.
• Zeg abonnementen, lidmaatschappen en contributies op. Bankafschrijvingen kunnen helpen om hierin inzicht te krijgen.

Administratieve zaken afhandelen

• Voor het inlichten van instanties en regelen van administratieve zaken heb je een uittreksel uit het overlijdensregister nodig (akte van overlijden).
• Heeft de overledene een testament of laatste wilsbeschikking? Neem contact op met de notaris voor de afhandeling van de erfenis. Je hebt hiervoor de akte van overlijden nodig (het uittreksel).
• Sommige instanties (de bank of hypotheekverstrekker bijvoorbeeld) kunnen vragen om een verklaring van erfrecht/executele met eventueel een boedelvolmacht. Laat deze opstellen door de notaris (doe dit alleen als hierom wordt gevraagd, om onnodige kosten te voorkomen).
• Regel de nieuwe bevoegdheid voor bank- en spaarrekeningen (hiervoor kan de verklaring van erfrecht nodig zijn). Wijzig de tenaamstelling in ‘Erven van…’
• Inventariseer banksaldo per overlijdensdatum.
• Beëindig automatische incasso’s en blokkeer bankpassen en/of eventuele creditcards.
• Zorg dat openstaande rekeningen worden voldaan en hef dan de rekening(en) op.
• Vraag een overlijdensuitkering aan. Als je hiervoor in aanmerking komt, ontvang je automatisch een aanvraagformulier van het UWV of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Had de overledene een werkgever, dan keert deze de overlijdensuitkering uit aan de nabestaande.
• Informeer of je wellicht in aanmerking komt voor een sociale uitkering, zorgtoeslag, tegemoetkoming in studiekosten, verlaging van belastingtarieven en/of huursubsidie. Dit kan het geval zijn als door een overlijden een deel van het inkomen wegvalt.
• Ga na of het mogelijk is een verlaging aan te vragen van bepaalde tarieven, zoals bijvoorbeeld de milieubelasting. Dit is het geval als u bijvoorbeeld van een 2- naar een 1-persoonshuishouden gaat.
• Regel zaken met betrekking tot effectendepots, onroerend goed en effecten.
• Regel alle belastingzaken zoals aangifte inkomstenbelasting en successierecht.
• Check de aanwezigheid van profielen op sociale media zoals Facebook, social mediawebsites bieden de mogelijkheid het profiel om te zetten naar een ‘in memoriam’ pagina. Twitter, LinkedIn en Instagram. Om deze te laten verwijderen of aanpassen is de overlijdensakte nodig. Sommige social mediawebsites bieden de mogelijkheid het profiel om te zetten naar een ‘in memoriam’ pagina.
• Lever het paspoort van de overledene in bij de gemeente. Hier staat geen wettelijke termijn voor. Wacht hiermee in elk geval tot alle administratieve zaken zijn afgerond.
• Als de overledene een Koninklijke onderscheiding had, moeten de daarbij behorende versierselen retour gestuurd worden. Hoe dat werkt vindt u op www.lintjes.nl.

Meer inspiratie