Annemieke Mars

Annemieke Mars heeft altijd een bovengemiddelde interesse gehad in de dood en hoe mensen daarmee omgaan. Vereniging Yarden was voor haar daarom een logische keuze. Eerst zat ze in het regiobestuur in Utrecht en later is ze doorgestroomd naar het Hoofdbestuur. Dit doet ze naast haar werk als trainer/coach in het bedrijfsleven.

“Ik wilde naast mijn werk graag bijdragen aan mensen bewust maken over het levenseinde. Met name vanuit het zingevingsaspect.”

Al jaren bij Vereniging Yarden
Annemieke is al langer actief bij de Vereniging Yarden en daardoor brengt ze waardevolle kennis mee het bestuur in. Ze zat al vier jaar in het regiobestuur waar ze uitvoerende taken had zoals het organiseren van lezingen en theatervoorstellingen.

“Na vier jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Toen kwam er een vacature in het Hoofdbestuur. Dat leek mij leuk, want dan kan je meer beleidsmatig nadenken over wat we kunnen organiseren en doen in het land.”

Door haar ervaring bij de regio, weet ze ook wat het effect is van de beslissingen die het Hoofdbestuur maakt.

Lastige thema’s bespreekbaar maken
Veel mensen die vrijwilliger zijn bij Vereniging Yarden hebben zelf een dierbare verloren, maar Annemieke niet. Voor haar was de dood bespreekbaar maken de belangrijkste reden om vrijwilliger te worden.

“Dood, levenseinde, de zin van het leven: het zijn belangrijke onderwerpen voor mij. Ik vind bewustmaking daarover belangrijk. Zeker als het gaat om de lastige thema’s zoals euthanasie, orgaandonatie of zelfdoding.”

Vereniging Yarden is er voor iedereen
Annemieke wil helpen de dood en alles wat daarmee te maken heeft bespreekbaar te maken, zodat mensen zelf een goede keuze kunnen maken. Voor de leden van Vereniging Yarden, maar ook voor andere geïnteresseerden.

“We zijn er voor mensen die net iemand hebben verloren, mensen die zich op hun eigen afscheid oriënteren, beroepsmatig geïnteresseerden en anderen. Iedereen is bij ons welkom.”