Vereniging Yarden algemene voorwaarden

Vereniging Yarden wil helpen de dood bespreekbaar te maken en ervoor zorgen dat niemand de dood alleen hoeft te verwerken. De dood maakt onderdeel uit van ons leven, maar we weten dat het geen makkelijk onderwerp is om over te praten. Terwijl praten over het levenseinde, sterven en de pijn om het verlies, de dood een stukje draaglijker kan maken. Wij zijn er voor iedereen. Voor, tijdens en na het afscheid. Vereniging Yarden is dé wegwijzer voor alles rondom de dood: het online startpunt voor informatie, inspiratie, vragen en hulp voor alle zaken die met de dood te maken hebben. Onze betrokken vrijwilligers bieden een luisterend oor op een wijze die bij iemand past. Of dit nu persoonlijk, per telefoon of chat is. Of we iemand kunnen helpen door hem samen te brengen met lotgenoten of praktische informatie kunnen aanreiken. Vereniging Yarden maakt de dood doodgewoon en helpt iedereen op een passende wijze als het gewoon heel moeilijk is om de juiste weg te vinden. We doen dit voor elkaar en met elkaar.

Als je een uitvaartverzekering afsluit bij Yarden Uitvaartverzekeringen word je ook lid van Vereniging Yarden. Er zijn 36 leden [ 3 per provincie] die samen de ledenraad vormen. Deze raad zorgt ervoor dat de stem van de leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De ledenraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. De geldende Statuten Vereniging Yarden  zijn hierop van toepassing.

Lidmaatschappen

Als lid van Yarden maak je deel uit van onze vereniging en draag je bij aan het bespreekbaar maken van de dood in Nederland en het steunen van mensen na een overlijden. Samen maken we mogelijk dat niemand de dood alleen hoeft te verwerken.

Aanmelden

Lid worden kan eenvoudig via www.vereniging-yarden.nl/help-mee. Vereniging Yarden registreert je gegevens ten behoeve van het lidmaatschap en gebruikt deze om je te informeren over Vereniging Yarden en onze activiteiten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Opzeggen

Je blijft automatisch lid tot je het lidmaatschap zelf opzegt. Opzeggen kan op ieder moment met een e-mail naar ksc@vereniging-yarden.nl . Een brief of een kaartje sturen aan het Kennis & Supportcentrum van Vereniging Yarden kan natuurlijk ook: Postbus 10188, 101 AC Almere.

Na opzegging worden verwerkte gegevens maximaal twee jaar bewaard na datum van afmelding, tenzij deze langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke bewaarplicht.

Betalen

Met je aanmelding geef je als lid toestemming aan Vereniging Yarden om tot wederopzegging doorlopende-incasso-SEPA-opdrachten naar je bank te sturen om het overeengekomen lidmaatschapsbedrag van je rekening af te schrijven ten behoeve van Vereniging Yarden. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Vereniging Yarden incasseert maandelijks rond de eerste van de maand.

Incassant ID: NL08ZZZ502057730000
Incassant: Stichting Mollie Payments [namens Vereniging Yarden]

Donaties

Als donateur van Yarden ondersteun je onze vereniging en draag je bij aan het bespreekbaar maken van de dood in Nederland en het steunen van mensen na een overlijden. Samen maken we mogelijk dat niemand de dood alleen hoeft te verwerken.

Aanmelden

Donateur worden kan eenvoudig via www.vereniging-yarden.nl/help-mee. Vereniging Yarden registreert je gegevens ten behoeve van het donateurschap en gebruikt deze om je te informeren over Vereniging Yarden en onze activiteiten. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Opzeggen

Als je niet kiest voor een eenmalige donatie blijf je automatisch lid tot je het donatuerschap zelf opzegt. Opzeggen kan op ieder moment met een e-mail naar ksc@vereniging-yarden.nl . Een brief of een kaartje sturen aan het Kennis & Supportcentrum van Vereniging Yarden kan natuurlijk ook: Postbus 10188, 101 AC Almere.

Na opzegging worden verwerkte gegevens maximaal twee jaar bewaard na datum van afmelding, tenzij deze langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke bewaarplicht.

Betalen

Met je aanmelding geef je als donateur toestemming aan Vereniging Yarden om tot wederopzegging doorlopende-incasso-SEPA-opdrachten naar je bank te sturen om het overeengekomen donatiebedrag van je rekening af te schrijven ten behoeve van Vereniging Yarden. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Vereniging Yarden incasseert maandelijks rond de eerste van de maand.

Incassant ID: NL08ZZZ502057730000
Incassant: Stichting Mollie Payments [namens Vereniging Yarden]

E-nieuwsbrieven en e-mails

Het lid en/of de donateur ontvangt na aanmelding en na expliciet akkoord e-nieuwsbrieven om je te informeren over acties en nieuws van Vereniging Yarden. Afmelden kan op elk gewenst moment via de link die je onderaan iedere e-nieuwsbrief vindt.

Persoonsgegevens en privacy

Voor aanmelding voor het lidmaatschap van Vereniging Yarden zijn persoonsgegevens nodig. Yarden volgt bij de verwerking van deze persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons privacybeleid.
Voor het lidmaatschap worden van het lid de volgende gegevens geregistreerd: geslacht, initialen, voornaam, achternaam, adres, IBAN, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

Wijziging Algemene voorwaarden en minimale contributiebijdrage

Vereniging Yarden kan deze Algemene Voorwaarden en de minimale bijdrage voor de lidmaatschappen wijzigen. Wijzigingen treden in werking een maand nadat ze op de website van Vereniging Yarden (www.vereniging-yarden.nl) zijn gepubliceerd. Bij een wijziging in de minimale bijdrage word je uiterlijk twee weken van tevoren persoonlijk geïnformeerd.

Klachten

Bij klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van het lidmaatschap kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. Of eventueel schriftelijk via het adres Postbus 10118, 1301 AC Almere.

Ten aanzien van alle geschillen die betrekking hebben op (de totstandkoming en uitvoering van) de het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter te Utrecht bevoegd.

Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking na goedkeuring door bestuur en ledenraad.